スナップ2

ルクソール

(昼食後,カルナック神殿への途中)

 

v0309

 

v0310

 

宗教的な意味合いあり? v0318

 

v0319

 

v0322

 

v0327

 

v0336

 

v0337

 

v0337b

 

v0338

 

上の写真の一部拡大 v0338a

 

上の写真をさらに拡大 v0338b

 

v0339

 

v0343