ルクソール神殿4

 

至聖所内部 v0573

 

v0571

 

v0572

 

v0574

 

v0575

 

v0577

 

v0578

 

列柱廊(入口方向を向いて右側より) v0582

 

ナイル川河岸 v0586

ルクソール神殿を出た所