ルクソール空港にて

 

ホテルでの早い朝食 v0588

(Sofitel Karnak)

 

ルクソール空港でのスナップ

 

v0502

 

v0603

 

v0604

 

v0606

 

v0607

 

v0608

 

v0609

 

v0611

 

v0612

 

v0613

 

次へ