Death Valley その2

 写真をクリックすると拡大写真が表示されます

 Dantes View からの展望

 190号線からの進入口を南に20分程度ドライブすると到着する。1670mの高台になる。見渡せるのは公園の1/3程度か。真下付近にview point 「Badwater」が位置する(見えない)。

 

v5020_2

 

 

v5078      v5039

 

 

v5071      v5059

 

北側をズームで v5024_6

 

 

v5046      v5047

 

   

v5064      v5029      v5037

 

  

風化した岩石砂が扇状に v5054   v5074     v5035   

 

 背景にある風景

   

v5052     v5085      v5089