Death Valley その5

 写真をクリックすると拡大写真が表示されます

 

 Artists Drive & Artists pallete

 

入口 v5156     v5160 

 

v5181_93a

 

v5181_93b

 

  

v5180      v5179      v5176

 

  

v5169    DesertGold v5175     v5196

 

 

v5197      v5198

 

 

v5204      v5206

 

 190号線に戻り北西へ

  

v5208      v5210

 

  

v5211    DesertGoldの群生 v5213   v5216