Death Valley その9

 写真をクリックすると拡大写真が表示されます

 

 Golden Canyon

  

上に人 v5314     v5316     v5324  

 

  

  v5321      v5322    道端に塩が析出 v5325

 

  

v5317  種々の貴石が埋め込まれた岩肌 v5326   v5327

 

 190号線

 

  

Furnace Creek Inn v5328    v5331   

 

 Twenty Mule Team Canyon

 多様な山塊・山肌が楽しめた。

入口(一方通行) v5332

 

  

v5333      v5335      v5336

 

  

v5337      v5339      v5341

 

  

v5342      v5343      v5349

 

 帰路

 

    v5351 Death Valley Junctionでの道標 v5355